Dubbel glas verplicht in elke woning sinds 2020

Sinds 2020 moet iedere woning (ook huurwoningen) voorzien zijn van dubbel glas. Voldoet uw woning na 2020 niet meer aan deze verplichting, dan worden strafpunten toegekend. De bestraffing zal ook geleidelijk strenger gebeuren.